Inscripcions a Grec_Pro

* Nom

* Cognoms

* Entitat

* Descripció de l'entitat

* Càrrec

* Adreça

* Ciutat

* Codi postal

* País

* Telèfon (fix)

* Telèfon (mòbil) 

* Correu electrònic

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

* Web

* Interessos principals

Seleccioneu les que corresponguin

* D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar les inscripcions a les jornades Grec_Pro (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Les vostres dades restaran en actiu fins a la finalització de les jornades.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

* Accepto que les meves dades siguin compartides amb la resta d’inscrits a l’activitat Grec_Pro

Escolliu una de les respostes següents