Fitxa Barcelona Districte Cultural

Vols participar al Barcelona Districte Cultural? Omple el formulari i adjunta’ns la teva proposta.

 

Unes comissions, formades pels directors/programadors dels centres que participen al Barcelona Districte Cultural i per especialistes en música, teatre, dansa i circ, fan una primera selecció de les propostes rebudes tenint en compte criteris artístics i d’adequació tècnica als equips i característiques de les sales i auditoris dels centres culturals que participen en aquest programa.

 

D’aquesta selecció en sorgeix un catàleg del qual els programadors dels diferents centres participants escullen els espectacles que volen oferir als seus espais. Perquè una proposta acabi formant part de la programació final, haurà de ser escollida com a mínim per 3 centres.

Si la vostra proposta resultés escollida, ens posaríem en contacte amb vosaltres per conèixer la disponibilitat i veure si és possible la contractació.

 

El circuit Barcelona Districte Cultural es desenvolupa durant dues temporades l’any: a la tardor (octubre, novembre i desembre) i a la primavera (febrer, març i  abril)

 

EDICIÓ TARDOR 2022 (d'octubre a desembre). Pots presentar els teus projectes fins el 28 de novembre de 2021 a les 23:00 horas.

* Nom de la Companyia/Artista/Grup

* Tipus d'espectacle

Escolliu una de les respostes següents

* Títol de l'espectacle/Concert

* Persona de contacte

* Correo electrónico

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

* Telèfon

* Sinopsi / Informació del concert / Estil musical

* Fitxa tècnica:

* Caixet

Enllaços

Aquesta edició del circuit tindrà lloc durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2022.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar les activitats de Barcelona Districte Cultural (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.