ESPECTRES DEL FET URBÀ

* Nom

* Cognoms

* Correu electrònic

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar les inscripcions al curs Espectres del Fet Urbà de La Virreina Centre de la Imatge (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins a la finalització de l'activitat.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp adreça electrònica ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.