* Tots els camps són obligatoris / Todos los campos son obligatorios

* Modalitat / Modalidad

Escolliu una de les respostes següents

* Títol del projecte / Título del proyecto

* Nom i cognoms / Nombre y apellidos

* DNI

* Data de naixement / Fecha de nacimiento

* Adreça / Dirección

* Telèfons / Teléfonos

* Adreça electrònica / Correo electrónico

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

Adjunteu el pdf amb la informació solicitada. Només el document que heu pogut descarregar d'aquest mateix formulari, altres formats no seran valorats pel jurat. Assegureu-vos de que correspon a la línia que heu triat

Adjuntad el pdf con la información solicitada. Únicamente el documento que habéis podido descargar desde este mismo formulario, otros formatos no serán valorados por el jurado. Aseguraos de que corresponde a la línea que habéis escogido.

Pugeu un fitxer

Puja fitxer