Sessions informatives Convocatòria extraordinària de beques "Premis Barcelona 2020"

* Nom i cognoms (en el cas de les entitats, demanem que s’inscrigui una sola persona per entitat)

Nom de l'entitat (si s’escau)

* Correu electrònic de contacte

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

*

Sessió a la que s'assistirà

Escolliu una de les respostes següents

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar les Sessions informatives de la Convocatòria extraordinària de beques "Premis Barcelona 2020"  (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals).

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins a la realització de l'activitat.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp adreça electrònica ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.