Fitxa d'Activitat

* Títol

* Tipus d'activitat

Seleccioneu les que corresponguin

* Àrea Temàtica

* Edat recomanada (Especifiqueu la franja d'edat o bé a partir de quina edat):

Escolliu una de les respostes següents

* Durada de l'activitat

* Dia/hora (preferències). Especificar quantes vegades podeu fer la mateixa activitat cada dia

Seleccioneu les que corresponguin
Comenta només quan selecioni una resposta

Necessitats tècniques

* Descripció de l'activitat

* Proposta de text de l’activitat per al programa, en cas que es programi

* Nombre màxim de participants

Aquest camp només admet valors numèrics.

Qui organitza? (Institució / entitat)

Nom

* Web

Persona de Contacte

* Nom

* Telèfon de contacte

Aquest camp només admet valors numèrics.

Correu electrònic

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

Qui farà l'activitat?

Aquesta informació és molt important per:

-Incloure en el programa
-La gestió de certificat i contacte durant la festa

* Nom

* Càrrec

* Telèfon mòbil de contacte durant la festa

Aquest camp només admet valors numèrics.

Material relacionat

Altra documentació (pdf,...)

Pugeu com a màxim un fitxer

Puja fitxer

Imatges de l'activitat per a la difusió

Pugeu com a màxim un fitxer

Puja fitxer

HelpNecessitem imatges útils per a la difusió i que puguem utilitzar sense problemes de drets. En cas d'utilitzar aquesta imatge per difusió, l'Institut de Cultura de Barcelona quedarà eximit de qualsevol reclamació al respecte.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment—  d'organitzar el Festival de la Ciència 2020 (tractament 0210 correu ICUB). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.