Actualització dades Subvencions

* Nom

* Primer cognom

Segon cognom

* Correu electrònic

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

Nom d'entitat

Telèfon de contacte

Adreça

Població

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment—  de realitzar totes les comunicacions necessàries relacionades amb la tramitació de les sol·licituds presentades en les línies d’ajuts i subvencions de la Direcció de Promoció de Sectors Culturals (tractament 0210 correu ICUB). 

Així mateix, marcant en la casella corresponent, consentiu a rebre informació sobre les convocatòries indicades

Seleccioneu les que corresponguin

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.