* Nom del Mitjà

* Persona de contacte

* Correu electrònic:

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

* Telèfon

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar l'assistència a les rodes de premsa de l'Institut de Cultura.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps correu electrònic i telèfon ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.