Artistes i creadors de disciplines diverses i relacionats amb algunes de les fàbriques de creació de la ciutat entren en contacte amb els museus i institucions culturals de Barcelona i interactuen amb les seves instal•lacions i els seus fons en un seguit de muntatges artístics de teatre, dansa, circ, música

* Nom

* DNI

* Telèfon

* Adreça electrònica

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

* Espectacle al que vull assistir

Escolliu una de les respostes següents

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat —legitimada pel vostre consentiment— de gestionar les inscripcions per l'activitat Creació i Museus (tractament 0213_gestió esdeveniments culturals). 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no se cediran a tercers.

Entre altres, teniu el dret d’accedir a les vostres dades, rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les vostres dades restaran en actiu fins a la finalització de l'activitat.

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camps adreça electrònica i telèfon ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.