Actualització dades Subvencions

* Nom

* Primer cognom

Segon cognom

* Correu electrònic

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

Nom d'entitat

Telèfon de contacte

Adreça

Població

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer 031-Contactes i Mailing de l’Institut de Cultura) amb la finalitat –legitimada pel vostre consentiment– de realitzar totes les comunicacions necessàries relacionades amb la tramitació de les sol·licituds presentades en les línies d’ajuts i subvencions de la Direcció de Promoció de Sectors Culturals. Emplenant aquest formulari consentiu aquest tractament.

Així mateix, marcant en la casella corresponent, consentiu a rebre informació sobre les convocatòries indicades

Seleccioneu les que corresponguin

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Les vostres dades restaran en actiu en les pròximes convocatòries fins que en sol·liciteu la baixa.

Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal, adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.