El Ritme del Carrer: 3vs3 Basketball Categoría Senior

Dades

* Nom de l'equip

* Jugador Capità

* Jugador 2

* Jugador 3

* Jugador 4

*

Escolliu una de les respostes següents