BCN Producció 2017

El periode per presentar les vostres sol·licituds finalitza el dia 2 de maig a les 11 h del matí.

Prepareu el document pdf que s'especifica a les bases, i un cop que el tingueu, ompliu el següent formulari i adjunteu-lo. No es podran fer modificacions després d'haver-lo enviat.

Podeu consultar qualsevol dubte per correu electrònic a lacapella@bcn.cat.

* Línia a la qual s’opta

Escolliu una de les respostes següents

* Títol del projecte

* Nom i cognoms

* DNI

* Data de naixement

* Adreça

* Telèfons

* Adreça electrònica

Verifiqueu el format de la vostra resposta.

Dossier en format PDF

Pugeu un fitxer

Puja fitxer